Szkolenia pracowników ochrony

Nasze Centrum Szkolenia jako jedyna placówka kształcąca pracowników ochrony w tej części kraju posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz akredytację wydaną przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Dzięki temu możemy zawierać umowy z Urzędami Pracy oraz Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, co pozwala na dofinansowanie kosztów szkolenia ze środków Unii Europejskiej.

Stała kadra licząca kilkunastu wykładowców z wieloletnim doświadczeniem i doskonałym przygotowaniem do prowadzenia zajęć zapewnia Wam wysoki poziom kształcenia i znakomity wskaźnik zdawalności ezgaminów.
Bardzo dobre rezultaty kształcenia osiągane od wielu lat sprawiają, że szkolenie swoich pracowników powierzają nam znane instytucje, np. Narodowy Bank Polski.

Jednorazowe szkolenie trwa dwa miesięce i obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne (samoobronę i techniki interwencji, wyszkolenie strzeleckie, pierwszą pomoc). Zajęcia odbywają się w środy, czwartki, piątki, soboty i niedziele w wymiarze ok. siedmiu godzin dziennie.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę wykładowców i trenerów, co wpływa na bardzo dobre wyniki naszych słuchaczy podczas egzaminów licencyjnych. Ukończenie kursu potwierdza świadectwo, które jest niezbędnym dokumentem uprawniającym do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony prowadzoną przez Komendę Wojewódzką Policji.

Kandydaci na kurs pracownika ochrony powinni posiadać:

- ogólną sprawność psycho-fizyczną,

- ukończone 21 lat,

- niekaralność

- wykształcenie minimum podstawowe ( system ośmioklasowy) lub gimnazjalne

Informacje dla uczestników aktualnie trwającego kursu

Aktualnie kurs odbywa się w Rzeszowie ul Lwowska 39 II piętro budynku BEZPOL.


Przyjmujemy zapisy na kolejny kurs kwalifikowanego pracownika ochrony. Planowany termin rozpoczęcia kursu wrzesień 2019 . Prowadzimy również nabór na kurs doskonalący kwalifikowanych pracowników ochrony.

Kontakt: 609 282 235 lub mail: bezpol@onet.pl

Na naszej stronie głównej program i harmonagram szkolenia.

SOHO - Free HTML Template • Developed by Code Play Studios • 2019 • Powered by BEZPOL and MODX